Airco-offerte.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben? 

Airco-offerte.nl B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

  • Het afhandelen van uw aanvraag. 
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we gegevens bewaren? 

Airco-offerte.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Airco-offerte.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Airco-offerte.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf schriftelijk doen, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@airco-offerte.nl

Bedrijfsadres: 

Koddeweg 11, 3194 DH Rotterdam-Hoogvliet 

Beveiliging 

Airco-offerte.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@airco-offerte.nl

Airco-offerte.nl heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. 

Airco-offerte.nl zal eventuele datalekken melden aan de opdrachtgever en vastleggen en documenteren. Airco-offerte.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen 

Links naar andere websites

Hoewel deze website mogelijk gekoppeld is aan andere websites, impliceren wij geen directe of indirecte goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde website, maar niet als hierin specifiek vermeld.

Je moet de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die je bezoekt via een link vanaf deze website goed doornemen. Jouw link naar andere off-site pagina’s of andere websites zijn op eigen risico.

Gebruik van cookies

Website kan cookies gebruiken om de navigatie van de website te personaliseren en te vergemakkelijken voor de gebruiker van deze site. De gebruiker kan zijn / haar browser configureren om de kennisgeving en de installatie van de cookies die door ons zijn verzonden af te wijzen.